Vitessa Ultron 50mmF2 作例1
配偶者実家にて
Vitessa ,Ultron 50mmF2/ F8 1/2,1/250 ,Kodak EBX

水を撒いた直後に撮影。
(11/7撮影)

+